De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door de Brandweervereniging Zegveld. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. De gegevens op deze website dienen tevens ter algemene informatie. De Brandweervereniging Zegveld accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor acties die voortvloeien of gebaseerd zijn op de informatie op deze website. Aan de geboden informatie kunnen bovendien geen rechten worden ontleend. Indien wordt verwezen of gelinkt naar andere websites en pagina's of door andere websites en pagina's naar deze website, aanvaardt de Brandweervereniging Zegveld geen enkele aansprakelijkheid. De standpunten, meningen en informatie op deze website, zijn volledig voor eigen rekening van Brandweervereniging Zegveld en staan los van eventuele officiële standpunten van de Veiligheidsregio Utrecht. De Veiligheidsregio Utrecht is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de website, de informatie of alles wat daaruit voortvloeit. Informatie van de Veiligheidsregio Utrecht staat op www.vru.nl.
© 2012 Brandweervereniging Zegveld
Deze site dient als informatiebron, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy voor eigen gebruik. Ook op de geplaatste foto's is copyright van toepassing. Het is verboden foto’s van deze site over te nemen tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door Brandweervereniging Zegveld.