In 1937 werd in Zegveld het brandweerwezen gereorganiseerd en ontstond het vrijwillige brandweerkorps. Voor 1937 was het de plichtbrandweer die de branden bestreed met de handpomp. Groot was de scheiding tussen de plichtbrandweer en de vrijwillige brandweer niet, want de commandant en enkele leden van de plichtbrandweer werden weer commandant en leden van de vrijwillige brandweer. De meest ingrijpende verandering was dat de handpomp vervangen werd door de motorspuit, dat een behoorlijke stap voorwaarts betekende. Sinds die tijd heeft de brandweer alle branden binnen de beperken te houden en kon uitbreiding steeds worden voorkomen.

De gemeente Zegveld beschikte in 1934 over 120 "brandweermannen" op een bevolking van 1200 mensen. De brandbestrijding was toen een zaak van de gehele dorpsgemeenschap (Zegveld en de Meije). Beide delen van de gemeente hadden een eigen brandspuit. Buurtschap de Meije lag toen nog geïsoleerd. De brandspuit uit Zegveld, getrokken door een paard zou dan altijd te laat bij de brand zijn aangekomen.


Handbrandspuit, rond 1930

Deze spuit staat nu in het Regthuis in Oudkarspel.
Voor meer info http://www.langedijkerverleden.nl/


De oprichting van de vrijwillege brandweer Zegveld 1937
In 1936 werd eindelijk de handbrandspuit vervangen door de motorbrandspuit. 
In omliggende gemeenten was dit al eerder gebeurd.

Motorspuit 1936 

De motorbrandspuit werd geleverd door brandspuitfabriek van de Gebroeders Kronenburg uit Culemborg. Met de komst van de motorspuit hield de oude brandweer feitelijk op te bestaan. Uit de plichtbrandweer werd een groep vrijwilligers gevormd. De oprichtingsdatum van de Zegveldse Vrijwillige Brandweer is 1 Juli 1937.

Hieronder nog enkele oude foto's:

Bron: De geschiedenis van een dorpsbrandweer door P.Brak